Starte Spenst-senter

jente som smiler

Spenst er en medlemseid kjede hvor sentereierne er aksjonærer i Spenst Norge AS. Dette gir trygghet for at dine interesser blir ivaretatt.

Spenst-konseptet gir de beste forutsetninger for drift av treningssentre. Det er flere grunner til at det vil være økonomisk lønnsomt å være med i Spenstkjeden.

Fordelene ved å være med

 • Kjedekonsept med solid erfaring og tilrettelagt produkt for de som ønsker å drive og eie sitt eget treningssenter
 • Kjent merkenavn
 • Frihet til å optimalisere driften innenfor konseptet
 • Gode økonomiske betingelser
 • Enkel tilgang på markedsføring og profilering gjennom flere digitale integrerte løsninger 
 • Tilgang på kunnskap og nyttig informasjon gjennom et stort nettverk
 • Fysiske og digitale møter/workshops 
 • Attraktive samarbeidspartnere
 • Stordriftsfordeler, rabatter fra leverandører

Som kjedemedlem i Spenst bærer du selv ansvaret, for egen kostnad og risiko, for drift og markedsføring av senteret. Spenst Norge bidrar ikke finansielt med oppstart av sentre, men sikrer en god prosess, bidrar og tilrettelegger for markedsføring, salg, profil og budsjetter.

Minimumskrav til fasiliteter på et Spenstsenter

 • Sal for gruppetreningskonsepter
 • Kondisjons- og styrkeavdeling
 • Resepsjons- og mingleområde
 • Garderobe og dusj
   

Råd og tips til deg som vil starte og drive ditt eget treningssenter. 

Vi har lang erfaring i å både planlegge, etablere og drifte treningssentre i Norge. Derfor er det viktig for oss å dele denne erfaringen med nye eiere som ønsker å drifte under varemerket Spenst. Vi vet at det ikke bare er å kjøpe inn utstyr, få fine farger på veggen. Å drive et treningssenter med suksess dreier seg om menneskene og opplevelsene du leverer. For å få til dette må man sørge for å finne de rette menneskene og tilby de riktige tjenestene lokalt. Å starte opp og drive et treningssenter innebærer bl.a. gode forberedelser, gjennomføringsevne og kontrollfunksjoner. Vi hjelper til i alle fasene og deler våre beste verktøy, råd og tips for at du skal virkeliggjøre din drøm om ditt eget lønnsomme treningssenter.

Viktige områder vi bistår med er:

 • samarbeid og råd knyttet til hele prosessen fra din idé til forretningsplan
 • kvalitetssikrer avtaler og innhold slik at du får de beste forutsetningene til drift
 • valg av lokaler og utstyr knyttet til sted og målgruppe
 • Presale prosess og oppsett av digitale løsninger for å sikre enkel innmelding og registrering av medlemsdata
 • Hvordan du sikrer inntektene fra første dag
 • Hvordan sikre inntekter fra første åpningsdag.

For mer informasjon, benytt deg av kontaktskjema nedenfor:

Med Sportslig hilsen

Eirin S. Bolle

Kjedesjef Spenst Norge