Hei, har du mottat brev fra vår samarbeidspartner Remind vedr. oversikt og betaling av ditt medlemskap, kan du gå inn i betalingsportalen her:

Remind portal

Betalingsportalen er en portal for betaling og oversikt over utestående krav. Du vil finne alt av informasjon om din sak og kontaktinformasjon til kundeservice i denne portalen.