TRENING PÅ TVERS AV SENTRE

Spenst har innført en besøksordning som innebærer at alle medlemskap med betaling på kr. 549,- per måned eller høyere gir mulighet til å trene på andre Spenst sentre i bemannet åpningstid. Det er ikke mulig å booke på senter man besøker.

Besøkstrening på andre spenst sentre krever fremvisning av gyldig besøk via Spenst App. 

Besøksordningen kontrolleres via et elektronisk medlemskap som fremvises på senteret man besøker via Spent App. Det elektroniske medlemskapet har en kode som angir kortnummer og mnd. beløp som de tre siste nummer i koden. I tillegg endrer fargen på det elektroniske medlemskapet som indikerer godkjent adgang.


Begrensinger og retningslinjer:

  • Trening på tvers av Spenst sentre må gjennomføres i bemannet åpningstid.
  • Det er ikke mulig å gå inn på min side på andre sentre enn man er registrert som medlem for booking av gruppetimer.
  • Ditt medlemskap skal være kjøpt på Spenst senter tilknyttet din bostedsadresse. Hvis du har kjøpt og registret ditt medlemskap i en by/tettsted som ikke er knyttet til din bostedsadresse, kan senteret overføre ditt medlemskap til det senteret hvor du har ditt bosted uten forutgånde varsel om endringen. 

Utvidet mulighet regionalt/lokalt via Spenst App
Ved eierskap av flere sentre og/eller samarbeid mellom flere sentre i en region, kan man ved felles tilgangsnivå/adgangskontroll system, gi medlemmer mulighet til å trene på sentre som samarbeider også utenom bemannet åpningstid Da får medlemmet tilgang via adgangskort/brikke eller Spenst App utenom bemannet åpningstid. 

Avtale om dette gjøres mellom sentre involvert og informasjon om dette orienteres på de lokale sentrenes nettside og relevante kommunikasjonsplattformer.


GJESTETRENING

Spenst har innført en gjestetrening som innebærer at alle medlemmer som betaler mindre enn 549/mnd. kan gjestetrener på andre Spenst sentre ved å betale kr. 150,- i drop-in. Dette er en rabattert pris. Veiledende pris er kr. 200,-.