Tren og styrk deg inne, for å øke opplevelsesgraden ute!